Skocz do zawartości
Avgariat

Regulamin - JailBreak

Rekomendowane odpowiedzi

Wstęp

1. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z kar za jego złamanie.
2. Wchodząc na nasz serwer oświadczasz, że zapoznałeś się z regulaminem.
3. Wszystkie sprawy, których regulamin nie określa rozsądza Właściciel sieci.
4. Niektóre kwestie są uwzględnione w Regulaminie Wszystkich Serwerów.

 

Zasady Rozgrywki

1. Zakaz nadmiernego rozmawiania bez mutacji.
2. Zakaz ciągłego wyłudzania bądź proszenia o fajki.
3. Strażnik nie posiada obowiązku wyjaśniania zasad zabaw, które są zapisane w regulaminie serwera.

 • Jeżeli strażnik postanowi zmienić zasady zabaw opisanych w regulaminie, ma obowiązek je wytłumaczyć.

4. Strażnicy mają zakaz zagłuszania poleceń wydawanych przez prowadzącego poprzez strzelanie z broni palnej, bicie kosą lub rzucanie jakichkolwiek granatów.
5. Zakaz podpowiadania przez każdy dostępny komunikator głosowy bądź tekstowy oraz podczas bycia żywym bądź martwym. 

 • Punkt nie obowiązuje strażników, którzy mogą sobie nawzajem podpowiadać.
 • Punkt nie obowiązuje podczas zabaw wybranych przez prowadzącego z !menu dla osób będących razem w sojuszu.

6. Podczas rozgrzewki na serwerze obowiązuje FreeDay.
7. Zakaz FreeKillowania
8. Jeżeli gang będzie posiadał wulgarną nazwę lub prefix zostanie on usunięty, a jego założyciel nie odzyska żadnych fajek.
9. Zwykli Anty-Terroryści określani są mianem Klawiszy.
10. Do drużyny strażników należy kolejno:

 • Prowadzący
 • Zastępca prowadzącego
 • Klawisze

11. Jeżeli prowadzący zginie, wszystkie wydane przez niego polecenia odwołują się.
12. Jeżeli na więźniu został przeprowadzony FreeKill, musi on dostać FreeDay'a w następnej rundzie.

 

Zasady Więźnia

1. Więzień musi wykonywać tylko polecenia wydane przez prowadzącego.
2. Każdy niezbuntowany więzień podczas polecenia "Pozycja buntu" ma nakaz "Kucnij przytrzymaj", patrzenia się maksymalnie w dół oraz posiada "totalny bezruch".
3. Polecenie "Pozycja buntu" jest ważne tylko i wyłącznie wtedy gdy wyda je prowadzący.
4. Więzień nie może prosić o wykonanie życzenia typu: Zaśpiewaj X godzinną piosenkę, odrób osobie X pracę domową itp.
5. Więzień nie może prosić o przelanie mu X ilości fajek jako ostatnie życzenie.
6. Jeżeli więzień zostanie ożywiony przez admina na serwerze, nie może on zbuntować się przed dołączeniem do grupy.

 • Jeżeli więzień zbuntuje się przed dołączeniem do grupy, admin musi go zgładzić lub zastrzega sobie prawo do kicka bądź bana do 15 minut.

7. Podczas trwania zabaw więzień ma zakaz poruszania się po częściach mapy niedostępnych dla strażników.
8. Wyjście lub próba wyjścia z celi np. poprzez secret na mapie przed otworzeniem się celi będzie traktowana jako bunt.

 • Liczą się tylko te przejścia, które umożliwiają zdobycie jakiejkolwiek broni innej niż nóż lub ucieczkę więźnia z ogółu cel.

9. Więzień może zostać zabity za:

 • Posiadanie broni innej niż nóż.
 • Podchodzenie za blisko do strażnika.
 • Uciekanie lub ukrywanie się przed strażnikami.
 • Bunt, jednak prowadzący może udzielić mu zgody na powrócenie.
 • Nie wykonywanie poleceń prowadzącego.
 • Wejście do GunRoom'u.

 

Prawa Więźnia

1. Więzień w każdej chwili ma prawo do zbuntowania się jednak musi liczyć się z tym, że może zginąć.
2. Więzień posiada prawo do ostatniego życzenia, jeżeli prowadzący na to pozwoli.
3. Więzień po wygraniu pierwszej reakcji może wybrać do zabicia tylko jedną osobę lub liczbę osób podaną przez prowadzącego (Maksymalnie 3).


Zasady Klawisza

 

1. Każdy gracz, który będzie chciał dołączyć do drużyny Strażników musi posiadać sprawny oraz działający mikrofon.
2. Pierwszeństwo mają osoby posiadające mutację.

 • Punkt ten obowiązuje jedynie przez pierwsze 4 rundy mapy.

3. Klawisze mają obowiązek pilnować więźniów.
4. Klawisze nie mogą:

 • Bezcelowo biegać po mapie, bawić się.
 • Okaleczać więźniów bez wyraźnego powodu, który określa regulamin serwera.
 • Podrzucać broni posiadających jakąkolwiek amunicję więźniom.
 • Faworyzować graczy.
 • Wychodzić z drużyny Strażników na jedną, dwie lub trzy rundy aby pobawić się na zabawach.
 • Prowokować więźniów poprzez stawanie zbyt blisko ich lub przechodzenie zbyt blisko ich.
 • Kampić w GunRoom'ie oraz jego obrębie.
 • Oślepiać więźniów podczas wykonywania jakiegokolwiek polecenia.
 • Okłamywać więźniów.
 • Podnosić zmodyfikowanych przez daną mapę rzeczy, które dają zbytnią przewagę nad więźniami.
 • Wchodzić do secretów, które dają zbytnią przewagę nad więźniami (Nieśmiertelność, Speed itp.).
 • Zamykać cel podczas zabaw.
 • Zamykać więźnia w celi jeżeli ma ostatnie życzenie.
 • Zabijać więźnia, który spóźnił się z wykonaniem polecenia o 1 sekundę.

5. Klawisze mają obowiązek:

 • Zabić poszukiwanego buntującego się więźnia, któremu prowadzący nie pozwolił dołączyć do grupy.
 • Powyższy podpunkt nie tyczy się wówczas kiedy więzień zabił prowokującego członka drużyny Strażników.
 • Wykonania życzenia nawet jeżeli jest śmieszne (Nie liczą się życzenia z sekcji "Zasady Więźnia" pkt. 4).

6. W przypadku gdy Klawisz nie ogarnia więźniów administracja zastrzega sobie prawo do przerzucenia Klawisza do drużyny Więźniów.

 

Prawa Klawisza, Zastępcy oraz Prowadzącego


1. Drużyna Strażników ma prawo:

 • Zamknąć cele jeżeli obawiają się buntu ze strony więźniów, jednak nie mogą trzymać ich tam dłużej niż 20 sekund.
 • Mylenia więźniów poprzez strzał ze swojej broni.
 • Mylenia więźniów poprzez wydawanie poleceń.

 

Zasady Prowadzącego


1. Jeżeli gracz zostaje prowadzącym zobowiązuje on się wówczas do przestrzegania wszystkich zasad.
2. Prowadzącego obowiązują wszystkie zakazy z sekcji "Zasady Klawisza".
3. Prowadzący nie może:

 • Wywoływać więźnia poprzez kolor stroju lub model.
 • Wydawać nierealnych poleceń typu: Wskocz do lawy, Zabij się, Zabij innego Klawisza.
 • Wydawać poleceń na chacie, hudzie. Jeżeli tak zrobi to więźniowie nie muszą ich wykonywać.
 • Mylić zbuntowanego więźnia podczas gdy ten chce powrócić.
 • Wydawać mylących poleceń podczas pierwszej reakcji lub ostatniej reakcji np. zamiast powiedzieć "kucnij" powie "kucyk" .
 • Przedłużyć rundy jeżeli pozostało mniej niż 3 więźniów. Wyjątek stanowi sytuacja gdy zbliża się koniec rundy (40 sekund do końca), a więzień ma ostatnie życzenie.
 • Wydawać poleceń, które skończą się gwarantowaną śmiercią.
 • Zmienić zdania jeżeli wyraził zgodę na dołączenie zbuntowanego więźnia do grupy.
 • Robić zabaw, które wymuszają użycie innych komend typu rtv itp. . (Przykład: "Pierwsza reakcja napisz na chacie "rtv").

4. Prowadzący ma obowiązek:

 • Wydawać polecenia więźniom.
 • Prowadzić rundy kreatywnie. Jeżeli tego nie robi administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia graczowi prowadzącego lub przeniesienia go do drużyny Więźniów.
 • Najpierw wydać polecenia, a następnie otworzyć cele. Jeżeli zrobi to inaczej dla więźniów ustanowiony jest FreeDay.
 • Jeżeli więzień otworzy cele powyższy podpunkt nie obowiązuje.
 • Odliczyć kolejno od dowolnej liczby większej od 2 oraz mniejszej od 10, po wydaniu polecenia. Jeżeli tego nie zrobi więźniowie mogą zignorować dany przez prowadzącego rozkaz.
 • Powtórzenia całego swojego polecenia, przed otworzeniem cel jeżeli więzień tego sobie życzy.
 • Wydania jasnej odpowiedzi typu "Tak możesz powrócić", "Nie nie możesz powrócić" w momencie kiedy zbuntowany więzień będzie prosił o pozwolenie na dołączenie.
 • Wydać maksymalnie pięć poleceń na raz (jedno po drugim).
 • Wydawać polecenia, które są zrozumiałe dla graczy tzn. musi mówić wyraźnie i nie za szybko.
 • Dać niezbuntowanym więźniom czas na wykonanie polecenia, tak aby było to wykonalne.

5. Prowadzący powinien rozpocząć każdą zabawę słowami: "Rozpoczynam zabawę w", "Zagrajmy w", "Pobawimy się w" itp. .
6. Prowadzący musi powtórzyć swoje polecenie przed otworzeniem cel jedynie raz.
7. Wydanie sprzecznego polecenia przez prowadzącego odwołuje zakaz bądź nakaz związany z nim.
8. Jeżeli zakaz lub nakaz prowadzącego nie jest do odwołania obowiązuje on tylko do następnego polecenia.

 

Zasady Zastępcy


1. Jeżeli gracz zostaje zastępcą prowadzącego zobowiązuje się on do przejęcia wszystkich jego obowiązków zaraz po jego śmierci.
2. Zastępca po śmierci prowadzącego ma prawo użyć komendy "Pozycja Buntu", aby mieć chwilę na zapanowanie nad więźniami.

 • Może on tego użyć jedynie przez pięć pierwszych sekund po śmierci prowadzącego.

3. Zastępca nie może: 

 • Przedłużyć rundy jeżeli pozostało mniej niż 3 więźniów. Wyjątek stanowi sytuacja gdy zbliża się koniec rundy, a więzień ma ostatnie życzenie.

 

Spis oraz Zasady Zabaw

 

1. Pierwsza reakcja - [Podskocz, kucnij, kucnij przytrzymaj, wstań itp.] Po wydaniu tego polecenia pierwsza osoba ginie/występuje/wyznacza innych do zabicia wedle ustaleń prowadzącego.
2. Ostatnia reakcja - [Podskocz, kucnij, kucnij przytrzymaj, wstań itp.] Po wydaniu tego polecenia ostatnia osoba ginie/występuje wedle ustaleń prowadzącego.
3. Odwrotna reakcja - [Podskocz, kucnij] Po wydaniu tego polecenia terroryści muszą wykonać to polecenie odwrotnie (np. gdy Prowadzący wyda komendę "kucnij" więźniowie muszą podskoczyć.

4. Szybkie palce - Prowadzący wyznacza słowo lub krótkie zdanie do napisania. Więzień, który jako pierwszy je napisze wygrywa.

 • Podczas zabawy nie liczy się wielkość liter, przecinki, kropki oraz nie można pisać nicku innej osoby.

5.  Quiz - Prowadzący zadaje pytanie jednemu z więźniów, jeżeli więzień dobrze odpowie wygrywa lub przechodzi dalej.
6. Prawda/Fałsz - Prowadzący wypowiada zdanie twierdzące, więźniowie mają za zadanie zdecydować czy pytanie było prawdziwe czy fałszywe. Wygrywa ta grupa osób, która odpowie poprawnie na pytanie.
7. Kulki - Prowadzący informuje więźniów ile kulek ma aktualnie w magazynku, następnie musi wystrzelać losową ilość naboi. Wygrywa więzień, który poda odpowiedź najbliższą ilości pozostałych kulek w magazynku.
8. Mam Talent - Prowadzący wyznacza osobę z więźniów do pokazania talentu, jeżeli talent spodoba mu się więzień przeżyje, jeżeli nie, strażnicy mają obowiązek go zabić.
9. Dyktando - Prowadzący wybiera słowo lub zdanie do napisania przez więźniów, więzień który napisze poprawnie zdanie jako pierwszy wygrywa. 

 • Obowiązują tutaj wielkie litery, zasady interpunkcji jak i polskie znaki

10. Krwawe słowa - Prowadzący wyznacza słowo lub zdanie do napisania, wszyscy więźniowie, którzy napiszą to słowo bądź zdanie zostaną zabici.
11. Sąd - Prowadzący oskarża jednego z więźniów, a on ma zadanie uniewinnić się, w tej zabawie głównie chodzi o kreatywność.
12. Sajmon mówi - Prowadzący wciela się w rolę Sajmona.

 • Jeżeli polecenie zostanie wydane bez poprzedzenia go "Sajmon mówi" nie jest ono nie ważne, a więźniowie którzy je wykonają zostaną zabici.
 • Jeżeli prowadzący rozpocznie zabawę w "Sajmon mówi" odwołuje on wszystkie poprzednie polecenia.
 • Aby rozpocząć zabawę, prowadzący musi ją rozpocząć słowami "Sajmon mówi, zaczynam zabawę w Sajmon mówi".
 • Po rozpoczęciu zabawy trzeba wskazać kto jest Sajmonem.
 • Tylko Sajmon, może wydawać polecenia z frazą "Sajmon mówi".
 • Można wydać tylko jedną komendę używając frazy "Sajmon mówi".
 • Zabawę należy zakończyć słowami "Sajmon mówi, zakańczam zabawę w Sajmon mówi".

13. Nurek - Zabawa polega na tym, że więźniowie mają nakaz stanie tyłem do basenu aż do znaku prowadzącego. W momencie kiedy prowadzący powie, że więźniowie mogą się odwrócić muszą odnaleźć uwcześnie wrzucaną do basenu broń. Więzień, który jako pierwszy znajdzie broń wygrywa.
14. Kolorki - Zabawa polega na tym, że więzień ma wybrać kolor z palety wykonanej dziurami po kulach prowadzącego. Następnie prowadzący oddaje trzy strzały w miejscu gdzie kolory się nie zlewają. Jeżeli w tych trzech oddanych strzałach znajdzie się kolor wybrany przez więźnia to więzień ginie lub przeżywa (zależy od woli prowadzącego).
15. Kalambury - Zabawa polega na tym że prowadzący lub dowolny klawisz rysuje obrazek na ścianie widocznej przez wszystkich więźniów. Więzień, który pierwszy odgadnie co to jest wygrywa.
16. Złoty Strzał - Zabawa polega na tym, że więzień wybiera z jakiej broni, odległości i ile strzałów ma oddać klawisz lub prowadzący w tego samego więźnia. Robi tak każdy żyjący więzień. Ten więzień, który będzie miał najmniej HP, wygrywa.
17. Łamigłówka - Zabawa polega na tym, że prowadzący wymyśla łamigłówkę dla więźniów. Więzień, który pierwszy odgadnie odpowiedź wygrywa.
18. Debata - Zabawa polega na tym, że prowadzący wybiera temat debaty, oraz graczy, którzy będą się opowiadali po danych stronach (za i przeciw), gracz który według prowadzącego lepiej uargumentował to dlaczego dana opcja jest lepsza wygrywa, a drugi ginie.

 • Zabawę można rozpocząć tylko w momencie, gdy wszyscy żyjący więźniowie posiadają mikrofon.

19. Państwa Miasta - Prowadzący wyznacza osobę do zabawy i wybiera dla niego literę z alfabetu. osoba pisze lub mówi państwo, miasto, roślinę, zwierzę i rzecz zaczynającą się na literę wskazaną przez strażnika. Więzień na każdą kategorię ma 10 sekund czasu.
20. Stolice - Prowadzący mówi jakieś państwo, a wskazana osoba mówi jego stolicę (albo na odwrót).
21. Rymy - Prowadzący mówi jakieś słowo lub zdanie a więźniowie piszą do tego rym. Kto pierwszy napisze najlepszy rym wygrywa.
22. Pary - Na znak prowadzącego każdy więzień szuka sobie kogoś do pary i wskakuje mu na głowę. Ma na to X sekund wyznaczonych przez prowadzącego. Więzień, który nie znajdzie pary lub nie zdąży jej znaleźć ginie.
23. Baba Jaga Patrzy - Gdy prowadzący się nie patrzy, więźniowie musza biec, jednak gdy się do nich odwróci nie mogą się już przemieszczać i ruszać. Kto to zrobi ginie. Wygrywa osoba, która pierwsza dotrze do wyznaczonego miejsca przed prowadzącego.

 • W zabawie musi uczestniczyć minimum 2 strażników.

24. Wojsko - Prowadzący wydaje polecenia, które muszą być jak najszybciej wykonane.

 • W lewo zwrot (obrót w lewo o 90 stopni)
 • W prawo zwrot (obrót w prawo o 90 stopni)
 • W tył zwrot (obrót o 180 stopni)
 • Naprzód marsz (trzy kroki do przodu)
 • Więzień, który nie wykona poprawnie polecenia, lub zrobi dodatkową czynność zostanie zabity.

Do punktów 1, 2, 3:

 • Każda reakcja typu "przytrzymaj" musi być wykonywana przez minimum 5 sekund, jeżeli prowadzący nie wywoła w tym czasie innej lub nie zakończy zabawy.
 • Zakaz falstartowania obowiązuje dopiero przy rozpoczęciu wypowiadania reakcji. np. Jeżeli prowadzący nakaże w reakcji "kucnij przytrzymaj", to więzień ma prawo wstać po upłynięciu 5 sekund, nawet jeżeli strażnik nie wywołał kolejnej reakcji. 

 

Regulamin Zabaw

 

1. Zakaz wchodzenia na tekstury mapy oraz spadanie za nie.
2. Zakaz jakiegokolwiek bugowania jeżeli istnieje taka możliwość.
3. Zakaz leczenia się Health Room'ie jeżeli istnieje taka możliwość.
4.  Zakaz kampienia w secretach.
5. Jeżeli zostaną ostatnie 2 osoby mają one obowiązek udać się przed cele i stoczyć ostateczny pojedynek.
6. Sojusze mogą być maksymalnie dwu osobowe.
7. Zasady podczas zabawy "Wojna":

 • Więźniowie mają zakaz kampienia.
 • Strażnicy nie mogą się przemieszczać po częściach mapy niedostępnych dla więźniów.
 • Strażnicy mogą kampić maksymalnie minutę na jednym obszarze.
 • Więźniowie mają obowiązek zabić strażników.

8. Zasady podczas zabawy "Chowany":

 • Strażnicy mają obowiązek zabić więźnia, w momencie kiedy go znajdą.
 • Więźniowie mają zakaz chowania się w miejscach niedostępnych dla strażników.

9. Zasady podczas zabaw "Arms Race", "Walka HE", "Wojna na noże":

 • Zakaz ustalania jakichkolwiek sojuszy.


Zasady FreeDay'a

1. Więzień podczas FreeDay'a może robić co mu się żywnie podoba, jeżeli nie łamie przy tym regualminu.
2. Prowadzący podczas FreeDay'a dla wszystkich więźniów nie może wydawać żadnych poleceń.
3. Ostatni żywy więzień podczas FreeDay'a nie otrzymuje ostatniego życzenia.
4. Więzień, który podejdzie zbyt blisko GunRoom'u lub bezpośrednio do niego wejdzie zostanie zabity.
5. Jeżeli więzień, który otrzymał FreeDay'a poprzez ostatnie życzenie, będzie przeszkadzał w prowadzeniu może zostać zabity.
6. Jeżeli podczas rundy zostanie dwóch ostatnich żywych niezbuntowanych więźniów, gracz który otrzymał FreeDay'a ma obowiązek dołączenia do pozostałej dwójki.
7. Jeżeli więzień z FreeDay'em będzie chciał dołączyć do reszty więźniów, prowadzący może na to pozwolić. Po wyrażeniu zgody przez prowadzącego traci on FreeDay'a.
8. Żadne polecenie nie dotyczy osoby z FreeDay'em.


Zasady Życzeń

1. Życzenia, które będą wymagały użycia komend dla admina lub do zmiany mapy nie będą spełniane.
2. Życzenie musi być realne do realizacji, oraz zgodne z regulaminem serwera.
3. Życzeniem nie może być zwiększenie ilości życzeń.
4. Życzenie nie może dotyczyć zabicia innego gracza.
5. W przypadku gdy życzeniem jest to, że ktoś z drużyny Strażników ma śpiewać lub recytować prowadzący może odmówić oraz zaproponować coś innego.
6. Podczas pojedynków z !lr obowiązuje zakaz leczenia. Jeżeli, ktoś się uleczy będzie to traktowane jako oszustwo.
7. Zakaz oszukiwania podczas życzenia. Przykład: Podniesienie broni jeżeli jest taka możliwość.
8. Więzień może walczyć o FreeDay'a dla siebie i kolegi lub dla wszystkich więźniów jeżeli prowadzący się na to zgodzi.
9. Więzień może prosić o przeprowadzenie dowolnej zabawy w następnej rundzie, która jest opisana w regulaminie lub jest dostępna w menu prowadzącego.
10. Więzień może wybrać pojednyek oraz dać do niego warunek, że jeżeli wygra chce zabawę lub FreeDay'a, tylko wtedy gdy prowadzący się na to zgodzi.
11. Życzenie obowiązuje tylko w następnej rundzie. W przypadku gdy jest to ostatnia runda mapy życzenie traci ważność.
12. Strażnicy nie mogą specjalnie zabijać więźniów na życzeniu oraz podczas FreeDay'a.
13. Więzień ma maksymalnie minutę na wybranie życzenia, po upływie tego czasu Strażnicy muszą zabić więźnia.
14. Jeżeli więzień powie, że wygra w pojedynku nie określając liczy osób z iloma ma wygrać, zobowiązany jest on do pokonania wszystkich z drużyny Strażników.
15. Więzień może życzyć sobie przejęcia kontroli nad drużyną Strażników. Przysługuje mu wtedy 90 sekund tylko w obecnej rundzie.

 

Kary za przewinienia


1. FreeKill'e :

 • 1 FreeKill - ostrzeżenie nadane przez Admina na serwerze.
 • 2-3 FreeKill'e - CTBan na 60 minut chyba, że Klawisz, Zastępca, Prowadzący przeprosi graczy.
 • 4-5 FreeKill'i - CTBan na 180 minut.
 • 6-7 FreeKill'i - CTBan na 360 minut.
 • 8 i więcej freekilli - CTBan na 720 minut.
 • Specjalne zabijanie więźniów przez Klawisz, Zastępce lub Prowadzącego przez kilka rund - CTBan na 1440 minut, gdy sytuacja się powtórzy CTBan na tydzień (10080 minut).
 • Jeżeli Klawisz, Zastępca, Prowadzący celowo zabije przynajmniej 1 więźnia dostaje on CTBana na 180 minut. Z każdym kolejnym FK kara wzrasta o 20 minut. 

2. Oszukiwanie podczas ostatniego życzenia :

 • W przypadku kogoś z drużyny Strażników - CTBan 60 minut.
 • W przypadku więźnia - Kick lub Ban do 15 minut.

3. Oszukiwanie podczas zabaw - Ban na 30 minut.
4. Celowe zabijanie więźniów guzikiem:

 • W przypadku kogoś z drużyny Strażników - CTBan od 60 do 360 minut.
 • W przypadku więźnia - Ban od 60 do 360 minut.

5. Zabicie więźniów przez przypadek guzikiem:

 • Gdy Klawisz, Zastępca lub Prowadzący przeprasza i mówi, że nie chciał, ożywienie graczy/ włączenie zabawy w następnej rundzie.
 • Jeżeli widać, że oskarżony zrobił to specjalnie kara z podpunktu 4.

6. Nieogarnianie w drużynie Strażników - CTBan od 30 do 90 minut.
7. Wchodzenie do drużyny Strażników bez sprawnego oraz działającego mikrofonu - CTBan 90 minut.
8. Notoryczne nieprzestrzeganie zasad Klawisza, Zastępcy, Prowadzącego - CTBan 60 minut.

 

Terminologia


1. FreeKill (FK) - bezpodstawne zabicie więźnia.
2. Ostatnie życzenie (LR) - Życzenie ustanowione przez prowadzącego dla ostatniego żyjącego oraz niezbuntowanego więźnia w rundzie.
3. FreeDay (FD) - Dzień wolny od jakichkolwiek poleceń prowadzącego.
4. CTBan - Blokada na dołączenie do drużyny Strażników.
5. Prowadzący (Warden) - Osoba, która prowadzi rundę.
6. Zastępca (Deputy) - Osoba, która przejmuje obowiązki prowadzącego po jego śmierci.
7. Klawisz (Guard) - Zwykły Anty-Terrorysta wykonujący obowiązki strażnika. 
8. Totalny bezruch - Zakaz wykonywania jakiegokolwiek ruchu.
9. Bezruch - Możliwość skakania, obracania się, bicia kosą, jednak ma się zakaz chodzenia.

 

Regulamin Admina

1. Admin ma obowiązek posiadać identyczny lub podobny nick do tego, który podał w podaniu.
2. Admin nie może nadużywać możliwości respienia graczy.
3. Admin ma zakaz wykorzystywania swoich przywilejów w zabawach.
4. Admin nie ma prawa zdejmować bana na CT nadanego przez innego admina bez wcześniejszego kontaktu z rangą wyższą. (Major Admin Serwera/ Opiekun Serwera/ Właściciel Sieci)
5. Admin posiada prawo do zadania 2 pytań dotyczących prowadzenia nowemu graczowi w CT.

 

Ważne Linki:

-> Regulamin Wszystkich Serwerów
-> Regulamin Adminów

-> Taryfikator Banów

 

 

 • Kocham to! 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
    Aktualizacja - Taryfiaktor, Zasady Strażnika/Więźnia.
 • Kocham to! 2

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
    Aktualizacja.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Aktualizacja - Rozgrywka, Zasady Więźnia, Zasady Strażnika, Kary.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Aktualizacja - Rozgrywka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Aktualizacja całego regulaminu.
 • Lubię to! 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Aktualizacja - dodano podpunkt do zasad Klawisza.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

 • Przeglądający   0 użytkowników

  Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×