Skocz do zawartości
Avgariat

Regulamin - JailBreak

Rekomendowane odpowiedzi

Wstęp

1. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z kar za jego złamanie.
2. Wchodząc na nasz serwer oświadczasz, że zapoznałeś się z regulaminem.
3. Wszystkie sprawy, których regulamin nie określa rozsądza Właściciel sieci.
4. Niektóre kwestie są uwzględnione w Regulaminie Wszystkich Serwerów.

 

Zasady Rozgrywki

1. Zakaz nadmiernego rozmawiania bez mutacji.
2. Zakaz wyłudzania fajek bądź ciągłego proszenia o fajki.

3. Zakaz podpowiadania. 

 • Podczas bycia martwym.
 • Podczas zabaw typu QUIZ .

4. Podczas rozgrzewki na serwerze obowiązuje FreeDay.
5. Zakaz FreeKillowania

6. Polecenia wykonuje się jak najszybszą i jak najkrótszą drogą.

6 a. Więzień nie może zostać zabity za drobne opóźnienia.

6 b. Strażnik musi odliczać przy pozycji buntu i pierwszym otwarciu cel.

6 c. Dozwolone jest odliczanie poleceń w innych przypadkach. Wtedy za jak najszybszą i jak najkrótszą drogę uznaje się moment zakończenia odliczania.

6 d. Odliczanie rozpoczyna się od liczby 3 (lub wyższej), a kończy się na 0.

7. Krok przed cele to odległość maksymalnie trzech modeli postaci.

8. Drobne odstępstwa od wskazanego miejsca są tolerowane np. nieznaczne przesunięcia od środka celi.

9. Drużyna strażników składa się z:

 • Prowadzącego
 • Zastępcy prowadzącego
 • Klawiszy

10. Kolor Cyan uznaje się jako kolor niebieski lub błękitny.

11. Zakaz dopisywania do nicku nazwy gangu, jeżeli się w nim nie jest.

12. Jeżeli gang będzie posiadał wulgarną nazwę lub prefix zostanie on usunięty, a jego założyciel nie odzyska żadnych fajek.

13. Gangi zapisane na forum reguluje oddzielny Regulamin

14. Komendę !ctbanvote można używać tylko przy częstych Freekillach strażnika oraz w przypadku braku mikrofonu u CT.

 

Zasady Więźnia

 

1. Więzień musi wykonywać tylko polecenia wydane przez prowadzącego.
2. Każdy niezbuntowany więzień podczas polecenia "Pozycja buntu" ma nakaz "Kucnij przytrzymaj", patrzenia się maksymalnie w dół oraz posiada "totalny bezruch".
3. Polecenie "Pozycja buntu" jest ważne tylko i wyłącznie wtedy gdy wyda je prowadzący.
4. Jeżeli więzień zostanie ożywiony przez admina lub przez komendę !freekill, nie może on zbuntować się przed dołączeniem do grupy. Jego obowiązkiem jest dołączenie do grupy i wykonywanie tych samych poleceń.

 • Prowadzący musi powtórzyć polecenia ożywionemu więźniowi, jeżeli został o to poproszony.
 • Jeżeli więzień zbuntuje się przed dołączeniem do grupy, admin musi go zgładzić lub zastrzega sobie prawo do kicka bądź bana do 15 minut.

5. Podczas trwania zabaw więzień ma zakaz poruszania się po częściach mapy niedostępnych dla strażników.

6. Więzień może zostać zabity za:

 • Posiadanie broni palnej.
 • Posiadanie granatów zapalających i zaczepnych.
 • Podchodzenie za blisko do strażnika.
 • Uciekanie lub ukrywanie się przed strażnikami.
 • Bunt, jednak prowadzący może udzielić mu zgody na powrócenie.
 • Nie wykonywanie poleceń prowadzącego
 • Wejście do GunRoom'u.
 • Próbę wyjścia z celi np. poprzez secret
 • ▴ Liczą się tylko te przejścia, które umożliwiają zdobycie jakiejkolwiek broni innej niż nóż lub ucieczkę więźnia z ogółu cel.

7. Jeżeli prowadzący myli kolor linii, więźniowie wracają do miejsca ostatnich poleceń i mają bezruch.

8. Więzień w każdej chwili ma prawo do zbuntowania się jednak musi liczyć się z tym, że może zginąć.
9. Więzień posiada prawo do ostatniego życzenia, jeżeli prowadzący na to pozwoli.
10. Więzień po wygraniu pierwszej reakcji może wybrać do zabicia liczbę osób podaną przez prowadzącego (Maksymalnie 3).

11. Więzień musi przechodzić przeszkody według ich przeznaczenia.

12. Więźniowie mają zakaz zdradzania pozycji zbuntowanych więźniów.

13. Więzień będąc zbuntowany ma dążyć do zabicia strażników. Jeżeli tak się nie dzieje Administrator ma obowiązek go zgładzić.

14. Więzień, który otrzyma broń po drugim więźniu, musi się jej niezwłocznie pozbyć.

15. Więźniowie podczas nakazu chodzenia/ biegania za strażnikiem muszą stanowić zwartą grupę oraz zachowywać bezpieczną odległość od strażnika. Oznacza to, że:

 • osoby z tyłu grupy podbiegają do osób z przodu.
 • więźniowie zatrzymują się przed strażnikami w bezpiecznej odległości.
 • więźniowie pokonują przeszkody np. skacząc przez nie.

16. Jeżeli więźniowie dostaną polecenie typu "biegniecie bądź idziecie za strażnikiem" nie mają prawa podskoczyć, tłumacząc się błędem, bądź czynnością przed wydaniem polecenia.

 


Zasady Klawisza

 

1. Każdy gracz, który będzie chciał dołączyć do drużyny Strażników musi posiadać sprawny oraz działający mikrofon.
2. Pierwszeństwo mają osoby posiadające mutację.

 • Punkt ten obowiązuje przez pierwsze 4 rundy mapy.
 • Osoby z mutacją, które były na wcześniejszej mapie w drużynie strażników, mogą zostać przeniesione przez adminów do drużyny więźniów.

3. Klawisze nie mogą:

 • Bezcelowo biegać po mapie, bawić się.
 • Zagłuszać poleceń wydawanych przez prowadzącego
 • Okaleczać więźniów bez wyraźnego powodu, który określa regulamin serwera.
 • Rzucać granatów zaczepnych i zapalających w stronę więźniów.
 • Podrzucać broni posiadających jakąkolwiek amunicję więźniom.
 • Faworyzować graczy.
 • Wychodzić z drużyny Strażników na jedną, dwie lub trzy rundy aby pobawić się na zabawach.
 • Prowokować więźniów poprzez stawanie/ przechodzenie zbyt blisko nich
 • Kampić w GunRoom'ie oraz jego obrębie.
 • Oślepiać więźniów podczas wykonywania jakiegokolwiek polecenia.
 • Okłamywać więźniów.
 • Podnosić zmodyfikowanych przez daną mapę rzeczy, które dają zbytnią przewagę nad więźniami.
 • Wchodzić do secretów, które dają zbytnią przewagę nad więźniami (Nieśmiertelność, Speed itp.).
 • Zamykać cel podczas zabaw.
 • Zabijać się celowo na życzeniu więźnia.
 • Zamykać więźnia w pomieszczeniu, jeżeli ma ostatnie życzenie.
 • Wydawać komendy STOP, za wyjątkiem prowadzącego
 • Zabijać więźniów, jeżeli dostali takie polecenie od prowadzącego. Punktu nie stosuje się wobec zbuntowanych więźniów.

4. Klawisze mają obowiązek:

 • Pilnować więźniów
 • Zabić poszukiwanego buntującego się więźnia, któremu prowadzący nie pozwolił dołączyć do grupy.
 • Powyższy podpunkt nie tyczy się wówczas kiedy więzień zabił prowokującego członka drużyny Strażników.
 • Wykonania życzenia nawet jeżeli jest śmieszne (Nie liczą się życzenia z sekcji "Zasady Więźnia" pkt. 4).

5. W przypadku gdy Klawisz nie potrafi zapanować nad Więźniami, administracja zastrzega sobie prawo do przerzucenia Klawisza do drużyny Więźniów.

6. Jeżeli na więźniu został przeprowadzony FreeKill, musi on dostać FreeDay'a w następnej rundzie.

 • FreeDay może zostać zastąpiony zabawą, jeżeli ostatni więzień wybrał sobie zabawę jako życzenie.

 

Prawa Klawisza, Zastępcy oraz Prowadzącego

 

1. Drużyna Strażników ma prawo:

 • Zamknąć cele jeżeli obawiają się buntu ze strony więźniów, jednak nie mogą trzymać ich tam dłużej niż 20 sekund.
 • Mylenia więźniów poprzez strzał z innej broni, niż broń prowadzącego.
 • Mylenia więźniów poprzez wydawanie poleceń, chyba że prowadzący na to nie pozwoli.
 • Wyciszenia więźnia na 1 rundę, jeżeli nadużywa on mikrofonu. W przypadku braku poprawy, wyciszenie może trwać dłużej.

 

 

Zasady Prowadzącego


1. Jeżeli gracz zostaje prowadzącym zobowiązuje on się wówczas do przestrzegania wszystkich zasad.
2. Prowadzącego obowiązują wszystkie zakazy z sekcji "Zasady Klawisza".
3. Prowadzący nie może:

 • Wywoływać więźnia poprzez kolor stroju lub model.
 • Wydawać poleceń typu: Zabij innego Klawisza, Zrób te same polecenia co przy pozycji buntu, Zrób te same polecenia co rundę temu, Lewa ściana względem lewej ściany [...]
 • Wydawać poleceń na chacie, hudzie. Jeżeli tak zrobi to więźniowie nie muszą ich wykonywać.
 • Mylić zbuntowanego więźnia podczas gdy ten chce powrócić.
 • Wydawać mylących poleceń podczas pierwszej reakcji lub ostatniej reakcji np. zamiast powiedzieć "kucnij" powie "kucyk" .
 • Przedłużyć rundy jeżeli pozostało mniej niż 3 więźniów. Wyjątek stanowi sytuacja gdy zbliża się koniec rundy (40 sekund do końca), a więzień ma ostatnie życzenie.
 • Wydawać poleceń, które skończą się gwarantowaną śmiercią.
 • Zmienić zdania jeżeli wyraził zgodę na dołączenie zbuntowanego więźnia do grupy.
 • Robić zabaw, które wymuszają użycie innych komend typu rtv itp. . (Przykład: "Pierwsza reakcja napisz na chacie "rtv").
 • Zakazywać korzystania z przywilejów (s)vipa na więcej niż 1 konkurencję podczas rundy.
 • Nadać "Pozycji Buntu", podczas gdy nie ma zbuntowanych więźniów.

4. Prowadzący ma obowiązek:

 • Wydawać polecenia więźniom.
 • Prowadzić rundy kreatywnie. Jeżeli tego nie robi administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia graczowi prowadzącego lub przeniesienia go do drużyny Więźniów.
 • Wydania jasnej odpowiedzi typu "Tak możesz powrócić", "Nie nie możesz powrócić" w momencie kiedy zbuntowany więzień będzie prosił o pozwolenie na dołączenie.
 • Wydawać polecenia, które są zrozumiałe dla graczy tzn. musi mówić wyraźnie i nie za szybko.
 • Dać niezbuntowanym więźniom czas na wykonanie polecenia, tak aby było to wykonalne.
 • Wydać przedmiot leczący najszybciej jak to jest możliwe bez narażania się na niebezpieczeństwo, jeżeli więzień tego zażąda zgodnie z prawami więźnia.

5. Warden może wydać maksymalnie 5 poleceń na raz.

6. Prowadzący musi otworzyć cele oraz odliczyć pierwsze polecenia najpóźniej do czasu 5:00. Jeśli się spóźni lub otworzy cele bez wydania poleceń, wówczas więźniowie otrzymują FreeDay.

7. Prowadzący powinien rozpocząć każdą zabawę słowami: "Rozpoczynam zabawę w", "Zagrajmy w", "Pobawimy się w" itp. .
8. Prowadzący musi powtórzyć swoje polecenia przed otworzeniem cel jedynie raz, jeżeli został o to poproszony.
8 a. W przypadku drobnych pomyłek przy powtarzaniu poleceń, wykonujemy te polecenia, które zostały wydane ostatnim razem.
9. Wydanie sprzecznego polecenia przez prowadzącego odwołuje zakaz bądź nakaz związany z nim.
10. Jeżeli zakaz lub nakaz prowadzącego nie jest do odwołania obowiązuje on tylko do następnego polecenia.

 • Punkt ten nie obowiązuję podczas pierwszych poleceń wydawanych przed otwarciem cel.

11. Zabawę w pierwszą (ostatnią) reakcję na zabijanie, katyń oraz inne zabawy pochodne można przeprowadzać nie częściej, niż co 3 rundy.

12. Prowadzący jest zobowiązany do wyjaśniania zasad zabaw nieopisanych w spisie zabaw.

 • Prowadzący jest również zobowiązany do wyjaśnienia zasad zabaw opisanych w spisie zabaw, jeżeli gracz o to poprosi.

13. Jeżeli więzień otworzy cele, prowadzący dalej może prowadzić rundę.

14. Jeżeli prowadzący zginie, wszystkie wydane przez niego polecenia odwołują się.

15. Prowadzący przy pierwszym otwarciu cel może wydać maksymalnie 2 polecenia do odwołania.

16. Podczas zabaw typu szkoła, quiz, familiada,1 z 10 prowadzący ma obowiązek zadawać pytania na które zna odpowiedź, inaczej pytanie jest nieważne.

 • Jeżeli prowadzący nie zastosuje się do tego punktu admin ma prawo go zeslayować.
 • Prowadzący musi dostosować pytanie do wieku pytanego więźnia w zabawie "Szkoła"

17. Zakaz używania setff w innych okolicznościach, niż do zabaw.

 

Zasady Zastępcy


1. Jeżeli gracz zostaje zastępcą prowadzącego zobowiązuje się on do przejęcia wszystkich jego obowiązków zaraz po jego śmierci.
2. Zastępca po śmierci prowadzącego ma prawo użyć komendy "Pozycja Buntu", aby mieć chwilę na zapanowanie nad więźniami.

 • Może on tego użyć jedynie przez pięć pierwszych sekund po śmierci prowadzącego.

3. Zastępca nie może: 

 • Przedłużyć rundy jeżeli pozostało mniej niż 3 więźniów. Wyjątek stanowi sytuacja gdy zbliża się koniec rundy, a więzień ma ostatnie życzenie.

4. Zastępcę obowiązują wszystkie zakazy z sekcji "Zasady Klawisza".

 

Spis oraz Zasady Zabaw

 

1. Pierwsza reakcja - [Podskocz, kucnij, kucnij przytrzymaj, wstań itp.] Po wydaniu tego polecenia pierwsza osoba ginie/występuje/wyznacza innych do zabicia wedle ustaleń prowadzącego.
2. Ostatnia reakcja - [Podskocz, kucnij, kucnij przytrzymaj, wstań itp.] Po wydaniu tego polecenia ostatnia osoba ginie/występuje wedle ustaleń prowadzącego.
3. Odwrotna reakcja - [Podskocz, kucnij] Po wydaniu tego polecenia terroryści muszą wykonać to polecenie odwrotnie (np. gdy Prowadzący wyda komendę "kucnij" więźniowie muszą podskoczyć.

4. Szybkie palce - Prowadzący wyznacza słowo lub krótkie zdanie do napisania. Więzień, który jako pierwszy je napisze wygrywa.

 • Podczas zabawy nie liczy się wielkość liter, przecinki, kropki oraz nie można pisać nicku innej osoby.

5. Quiz - Prowadzący zadaje pytanie jednemu z więźniów, jeżeli więzień dobrze odpowie wygrywa lub przechodzi dalej.
6. Prawda/Fałsz - Prowadzący wypowiada zdanie twierdzące, więźniowie mają za zadanie zdecydować czy pytanie było prawdziwe czy fałszywe. Wygrywa ta grupa osób, która odpowie poprawnie na pytanie.
7. Kulki - Prowadzący informuje więźniów ile kulek ma aktualnie w magazynku, następnie musi wystrzelać losową ilość naboi. Wygrywa więzień, który poda odpowiedź najbliższą ilości pozostałych kulek w magazynku.
8. Mam Talent - Prowadzący wyznacza osobę z więźniów do pokazania talentu, jeżeli talent spodoba mu się więzień przeżyje, jeżeli nie, strażnicy mają obowiązek go zabić.

 • Strażnik musi udostępnić więźniowi marker lub przestrzeń do pokazywania talentu, jeśli zostanie o to poproszony.
 • Przestrzeń ustalana jest przez prowadzącego. Musi być ona na tyle duża, aby więzień mógł swobodnie zrobić kilka kroków.
 • Talentem nie może być przelewanie fajek strażnikowi. 

9. Dyktando - Prowadzący wybiera słowo lub zdanie do napisania przez więźniów, więzień który napisze poprawnie zdanie jako pierwszy wygrywa. 

 • Obowiązują tutaj wielkie litery, zasady interpunkcji jak i polskie znaki

10. Krwawe słowa - Prowadzący wyznacza słowo lub zdanie do napisania, wszyscy więźniowie, którzy napiszą to słowo bądź zdanie zostaną zabici.
11. Sąd - Prowadzący oskarża jednego z więźniów, a on ma zadanie uniewinnić się, w tej zabawie głównie chodzi o kreatywność.
12. Sajmon mówi - Prowadzący wciela się w rolę Sajmona.

 • Jeżeli polecenie zostanie wydane bez poprzedzenia go "Sajmon mówi" nie jest ono nie ważne, a więźniowie którzy je wykonają zostaną zabici.
 • Jeżeli prowadzący rozpocznie zabawę w "Sajmon mówi" odwołuje on wszystkie poprzednie polecenia.
 • Aby rozpocząć zabawę, prowadzący musi ją rozpocząć słowami "Sajmon mówi, zaczynam zabawę w Sajmon mówi".
 • Po rozpoczęciu zabawy trzeba wskazać kto jest Sajmonem.
 • Tylko Sajmon, może wydawać polecenia z frazą "Sajmon mówi".
 • Można wydać tylko jedną komendę używając frazy "Sajmon mówi".
 • Zabawę należy zakończyć słowami "Sajmon mówi, zakańczam zabawę w Sajmon mówi".

13. Nurek - Prowadzący wrzuca broń do basenu. Więzień, który jako pierwszy znajdzie broń wygrywa.
14. Kolorki - Zabawa polega na tym, że więzień ma wybrać kolor z palety wykonanej dziurami po kulach prowadzącego. Następnie prowadzący oddaje trzy strzały w miejscu gdzie kolory się nie zlewają. Jeżeli w tych trzech oddanych strzałach znajdzie się kolor wybrany przez więźnia to więzień ginie lub przeżywa (zależy od woli prowadzącego).
15. Kalambury - Zabawa polega na tym że prowadzący lub dowolny klawisz rysuje obrazek na ścianie widocznej przez wszystkich więźniów. Więzień, który pierwszy odgadnie co to jest wygrywa.
16. Złoty Strzał - Zabawa polega na tym, że więzień wybiera z jakiej broni, odległości i ile strzałów ma oddać klawisz lub prowadzący w tego samego więźnia. Robi tak każdy żyjący więzień. Ten więzień, który będzie miał najmniej HP, wygrywa.
17. Łamigłówka - Zabawa polega na tym, że prowadzący wymyśla łamigłówkę dla więźniów. Więzień, który pierwszy odgadnie odpowiedź wygrywa.
18. Debata - Zabawa polega na tym, że prowadzący wybiera temat debaty, oraz graczy, którzy będą się opowiadali po danych stronach (za i przeciw), gracz który według prowadzącego lepiej uargumentował to dlaczego dana opcja jest lepsza wygrywa, a drugi ginie.

 • Zabawę można rozpocząć tylko w momencie, gdy wszyscy żyjący więźniowie posiadają mikrofon.

19. Państwa Miasta - Prowadzący wyznacza osobę do zabawy i wybiera dla niego literę z alfabetu. osoba pisze lub mówi państwo, miasto, roślinę, zwierzę i rzecz zaczynającą się na literę wskazaną przez strażnika. Więzień na każdą kategorię ma 10 sekund czasu.
20. Stolice - Prowadzący mówi jakieś państwo, a wskazana osoba mówi jego stolicę (albo na odwrót).
21. Rymy - Prowadzący mówi jakieś słowo lub zdanie a więźniowie piszą do tego rym. Kto pierwszy napisze najlepszy rym wygrywa.
22. Baba Jaga Patrzy - Gdy prowadzący się nie patrzy, więźniowie musza biec, jednak gdy się do nich odwróci nie mogą się już przemieszczać i ruszać. Kto to zrobi ginie. Wygrywa osoba, która pierwsza dotrze do wyznaczonego miejsca przed prowadzącego.

 • W zabawie musi uczestniczyć minimum 2 strażników.

23. Wojsko - Prowadzący wydaje polecenia, które muszą być jak najszybciej wykonane.

 • W lewo zwrot (obrót w lewo o 90 stopni)
 • W prawo zwrot (obrót w prawo o 90 stopni)
 • W tył zwrot (obrót o 180 stopni)
 • Naprzód marsz (trzy kroki do przodu)
 • Więzień, który nie wykona poprawnie polecenia, lub zrobi dodatkową czynność zostanie zabity.

24.  Katyń - prowadzący celuje w jednego więźnia i pyta się go, lub innego więźnia, czy strzelać. Jeżeli wybrana osoba odpowie twierdząco ("tak"), wówczas prowadzący strzela w celowaną osobę. jeżeli odpowiedź jest negatywna i brzmi ("nie"), wówczas prowadzący zmienia osobę, lub zostaje przy tej samej i powtarza schemat od początku.

25.  Odmieniec - (podczas zabawy tylko 3 więźniów bierze udział). Prowadzący daje dwie opcje do wyboru (np. podskocz albo kucnij, napisz na sayu 1 albo 2). jeśli więźniowie wykonają tą samą czynność - ginie osoba, która wykonała tą czynność jako ostatnia. Jeżeli dwie osoby wykonają tą samą czynność, a trzecia odmienną to ginie ta odmienna osoba.

26. Szkoła - Zabawa polegająca na tym, że strażnik zadaje pytania więźniom z przedmiotów szkolnych. W przypadku poprawnej odpowiedzi wiezień przeżywa, w przypadku niepoprawnej- ginie. Na odpowiedź więźniowie mają określoną ilość czasu.

 

Do punktów 1, 2, 3:

 • Każda reakcja typu "przytrzymaj" musi być wykonywana przez minimum 5 sekund, jeżeli prowadzący nie wywoła w tym czasie innej lub nie zakończy zabawy.
 • Zakaz falstartowania obowiązuje dopiero przy rozpoczęciu wypowiadania reakcji. np. Jeżeli prowadzący nakaże w reakcji "kucnij przytrzymaj", to więzień ma prawo wstać po upłynięciu 5 sekund, nawet jeżeli strażnik nie wywołał kolejnej reakcji. 

 

(!) Rozpoczęcie zabawy nie jest traktowane jako polecenie.

 

Regulamin Zabaw

1. Zakaz leczenia się na zabawach.
2.  Zakaz kampienia w secretach.

 • Punkt nie obowiązuje podczas zabawy "Chowany".

3. Więźniowie i strażnicy muszą udać się przed cele, jeżeli zostały dwie osoby, lub jeśli została ostatnia minuta zabawy
4. Sojusze na zabawach mogą być maksymalnie 2-osobowe. Wyjątkiem są zabawy: "Arms Race", "Walka na HE", "Walka na noże", na których nie można tworzyć sojuszu. Wyjątkiem jest również "Wojna gangów", na której może być tworzony wieloosobowy sojusz.

4 a. Osoby w sojuszu są traktowane jako jedna osoba.
5. Zasady podczas zabawy "Wojna":

 • Więźniowie mają zakaz kampienia.
 • Strażnicy nie mogą się przemieszczać po częściach mapy niedostępnych dla więźniów.
 • Strażnicy mogą kampić maksymalnie minutę na jednym obszarze.
 • Więźniowie mają obowiązek zabić strażników.

6. Zasady podczas zabawy "Chowany":

 • Strażnicy mają obowiązek zabić więźnia, w momencie kiedy go znajdą.
 • Strażnicy nie mogą używać granatu taktycznego.

7. Zakaz przebywania w pomieszczeniu lub okolicach danego miejsca dłużej niż 40 sekund.

8. Zasady podczas zabawy "Killday"

 • Zakaz ustalania sojuszy.
 • Zakaz przeszkadzania więźniom w zabawie przez klawiszy.
 • Ostatni dwaj żywi więźniowie mają nakaz pójścia przed cele.
 • Ostatni żywy więzień ma życzenie.

9. Zakaz włączania zabaw po otworzeniu cel.

 • Nie obowiązuję to, na mapach w których cele nie otwierają się automatycznie.

10. Zakaz używania pojazdów na zabawach.

11. Zakaz włączania zabaw po śmierci minimum 2 więźniów.

12. FreeDay dla wszystkich nie jest traktowany jako zabawa.

13. Zakaz włączania przycisków powodujących śmierć wszystkich więźniów lub strażników.


Zasady FreeDay'a

 

1. Więzień podczas FreeDay’a nie musi wykonywać poleceń wardena.
2. Prowadzący podczas FreeDay'a dla wszystkich więźniów nie może wydawać żadnych poleceń.
3. Ostatni żywy więzień podczas FreeDay'a nie otrzymuje ostatniego życzenia.
4. Więzień, który podejdzie zbyt blisko GunRoom'u lub bezpośrednio do niego wejdzie zostanie zabity.
5. Jeżeli więzień, który otrzymał FreeDay'a poprzez ostatnie życzenie, będzie przeszkadzał w prowadzeniu może zostać zabity.
6. Jeżeli podczas rundy zostanie dwóch ostatnich żywych więźniów, gracz który otrzymał FreeDay'a ma obowiązek dołączenia do pozostałej dwójki.
7. Jeżeli więzień z FreeDay'em będzie chciał dołączyć do reszty więźniów, prowadzący może na to pozwolić. Po wyrażeniu zgody przez prowadzącego traci on FreeDay'a.
8. FreeDay nie może wchodzić do secretów, które umożliwiają mu wejście do GRa lub zdobycie broni.


Zasady Życzeń

 

1. Życzenia, które będą wymagały użycia komend dla admina lub do zmiany mapy nie będą spełniane.
2. Życzenie musi być realne do realizacji, oraz zgodne z regulaminem serwera.
3. Życzeniem nie może być zwiększenie ilości życzeń.
4. Życzenie nie może dotyczyć zabicia innego gracza.

4. Więzień nie może prosić o wykonanie życzenia typu: Zaśpiewaj X godzinną piosenkę, odrób osobie X pracę domową itp.
5. Więzień nie może prosić o przelanie mu X ilości fajek jako ostatnie życzenie.
7. Zakaz oszukiwania podczas życzenia np. podniesienia broni, leczenia się.

8. Jeżeli więzień zabije się na życzeniu, traci on swoje życzenie.
9. Więzień może wybrać FreeDay'a dla siebie lub dla innego więźnia, bez konieczności spełniania żadnych warunków prowadzącego.
10. Więzień może wybrać dowolną zabawę w najbliższej możliwej rundzie, która jest opisana w regulaminie lub jest dostępna w menu prowadzącego.
11. Więzień może wybrać pojedynek oraz dać do niego warunek, że jeżeli wygra, chce zabawę lub FreeDay'a dla siebie/ dla siebie i kolegi/ dla wszystkich więźniów, jeżeli prowadzący się na to zgodzi.
12. Życzenie obowiązuje tylko w następnej rundzie. W przypadku gdy jest to ostatnia runda mapy życzenie traci ważność.
13. Strażnicy nie mogą specjalnie zabijać więźniów na życzeniu oraz podczas FreeDay'a.
14. Jeżeli więzień w ciągu minuty nie wybierze życzenia, strażnicy zabijają więźnia i dają mu FreeDay'a.
15. Jeżeli więzień powie, że wygra w pojedynku nie określając liczy osób z iloma ma wygrać, zobowiązany jest on do pokonania wszystkich z drużyny Strażników.
16. Więzień może życzyć sobie przejęcia kontroli nad drużyną Strażników. Przysługuje mu wtedy 90 sekund tylko w obecnej rundzie.

 • Podczas przejęcia kontroli strażnicy nie muszą używać mikrofonu.

17. Podczas pierwszych 3 rund warden nie musi zgadzać się na zabawę.

 

 

KARY ZA PRZEWINIENIA

1. FreeKill'e :

 • 1 FK - ostrzeżenie nadane przez Admina na serwerze.
 • 2-3 FK - CTBan do 60 minut chyba, że Klawisz, Zastępca, Prowadzący przeprosi graczy.
 • 4-5 FK - CTBan do 720 minut.
 • 6-7 FK - CTBan do 2 dni.
 • 8 i więcej freekilli - CTBan do 1 tygodnia.
 • ▴ Specjalne zabijanie większej ilości więźniów przez Strażnika - PermCTBan.
 • ▴ Jeżeli Strażnik celowo zabije przynajmniej 1 więźnia dostaje on CTBana na 180 minut. Z każdym kolejnym FK kara wzrasta o 180 minut.
 • ▴ Jeżeli Strażnik nie będąc wyznaczony przez więźnia podczas życzenia (LR) zabije go, zostanie to uznane jako specjalny FK.

1 a. Admin może wymierzyć mniejszą karę CT bana, jeżeli osoba freekillująca:

 • gra na serwerze od dłuższego czasu,
 • nie miała w ostatnim czasie CT banów,
 • pomyłka dotyczyła jednej rundy.

2. Oszukiwanie podczas ostatniego życzenia :

 • W przypadku kogoś z drużyny Strażników - CTBan do 60 minut.
 • W przypadku więźnia - Kick lub Ban do 30 minut.

3. Oszukiwanie podczas zabaw - Ban od 30 do 120min.

4. Celowe zabijanie więźniów guzikiem:

 • W przypadku kogoś z drużyny Strażników - CTBan od 60 do 360 minut.
 • W przypadku więźnia - Ban od 60 do 360 minut.

5. Zabicie więźniów przez przypadek guzikiem:

 • Gdy Klawisz, Zastępca lub Prowadzący przeprasza i mówi, że nie chciał, ożywienie graczy/ włączenie zabawy w następnej rundzie.

6. Nieogarnianie w drużynie Strażników - CTBan od 30 do 90 minut.

7. Wchodzenie do drużyny Strażników bez sprawnie działającego mikrofonu - Przeniesienie do TT/ CTBan do 120min/ PermCTBan (w zależności od stopnia sprawności mikrofonu)

 

Terminologia


1. FreeKill (FK) - Bezpodstawne zabicie więźnia.
2. Ostatnie życzenie (LR) - Życzenie ustanowione przez prowadzącego dla ostatniego żyjącego oraz niezbuntowanego więźnia w rundzie.
3. FreeDay (FD) - Dzień wolny od jakichkolwiek poleceń prowadzącego.

4. Gunroom (GR) - Pomieszczenie, w którym są bronie. W tym pomieszczeniu respią się strażnicy
5. CTBan - Blokada na dołączenie do drużyny Strażników.
6. Prowadzący (Warden) - Osoba, która prowadzi rundę.
7. Zastępca (Deputy) - Osoba, która przejmuje obowiązki prowadzącego po jego śmierci.
8. Klawisz (Guard) - Zwykły Anty-Terrorysta wykonujący obowiązki strażnika. 
9. Totalny bezruch - Zakaz wykonywania jakiegokolwiek ruchu.

10. Bezruch - Nakaz pozostania w miejscu z możliwością obracania się, skakania, kucania, bicia kosą.

11. Pozycja buntu - Nakaz "kucnij przytrzymaj", nakaz patrzenia się maksymalnie w dół oraz totalny bezruch.

12. Przywilej VIPa - Możliwość użycia skoku w powietrzu.

13. STOP - Nakaz pozostania w miejscu.

 

 

REGULAMIN ADMINA 

 

1. Admin ma obowiązek posiadać identyczny lub podobny nick do tego, który podał w podaniu.

2. Admin nie może nadużywać możliwości respienia graczy.

3. Admin ma zakaz nadużywania swoich przywilejów.

4. Gdy Admin uważa, że któryś z graczy działa na szkodę serwera, lecz nie ma na to dokładnego punktu w regulaminie ma prawo nadać mu karę według jego zdania, lecz nie może ona przekraczać 360 min.  

5. Admin nie ma prawa zdejmować bana na CT nadanego przez innego admina bez wcześniejszego kontaktu z rangą wyższą. (Major Admin Serwera/ Opiekun Serwera/ Właściciel Sieci)

6. Admin posiada prawo do zadania 2 pytań dotyczących prowadzenia nowemu graczowi w CT.

7. Admin ma obowiązek nadać strażnikowi permanentnego CT bana, jeżeli ten nie posiada mikrofonu, lub ma nałożoną blokadę komunikacyjną od valve.

8. Admin nie może nakładać graczom permanentnych blokad tekstowych i głosowych bez wcześniejszego kontaktu z rangą wyższą.

9. Admin nie może nadawać zabaw podczas pierwszych 3 rund oraz odstępie niższym niż 2 rundy od poprzedniej zabawy.

10. Admin może ukarać gracza banem do 30 minut, gdy ten komentuje pracę admina.

 • Od wyjaśniania spraw na serwerze jest czat admina, komenda !zglos lub !call, dział skarg na forum.

 

Ważne Linki:

-> Regulamin Wszystkich Serwerów
-> Regulamin Adminów

-> Taryfikator Banów

 • Lubię to! 4
 • Kocham to! 2

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
    Aktualizacja - Taryfiaktor, Zasady Strażnika/Więźnia.
 • Kocham to! 2

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
    Aktualizacja.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Aktualizacja - Rozgrywka, Zasady Więźnia, Zasady Strażnika, Kary.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Aktualizacja - Rozgrywka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Aktualizacja całego regulaminu.
 • Lubię to! 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Aktualizacja - dodano podpunkt do zasad Klawisza.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Aktualizacja - Regulamin admina pkt 6.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Aktualizacja - Zasady prowadzącego.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Aktualizacja - https://forum.arenaskilla.pl/topic/3596-zmiany-w-regulaminie/ .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
    Aktualizacja -dodanie pkt 13 do zasad rozgrywki -usunięcie odliczania -zmiana pkt 5 i 6 w regulaminie zabaw
 • Smutne. 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Aktualizacja - zasady prowadzącego punkt 7 oraz 7a; regulamin zabaw punkt 3

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Aktualizacja - regulamin zabaw, dodanie punktu 10, 11, 12. przeniesienie Killdaya do regulaminu zabaw
 • Kocham to! 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Aktualizacja - zasady prowadzącego, punkt 3 "Prowadzący nie może zakazywać korzystania z przywilejów (s)vipa na więcej niż 1 konkurencję podczas rundy."

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Aktualizacja - zasady więźnia punkt 4; zasady prowadzącego punkt 4

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Aktualizacja całego regulaminu JB
 • Lubię to! 1
 • Wow! 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Aktualizacja całego regulaminu JB- przywrócenie starego schematu regulaminu. Dodanie nowych punktów do regulaminu.
 • Kocham to! 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Aktualizacja- zasady więźnia punkt 15, zasady klawisza punkt 3 (ostatni podpunkt), prawa klawisza, zastępcy [...] 2 podpunkt
 • Lubię to! 2
 • Kocham to! 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
 W związku z wprowadzeniem nowego systemu CT banów, wprowadzamy nowy taryfikator CT banów.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Aktualizacja regulaminu: Zasady prowadzącego: 3 podpunkt 2; 12; 15; 16 //Zasady więźnia: 16 //Spis zabaw: 26. Zmiany zostały dokonane przez Major Admina JB- Schmidt'a.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Aktualizacja regulaminu: Zasady prowadzącego: 17. Zakaz używania setff w innych okolicznościach, niż do zabaw.~Schmidt

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Polityka prywatności